Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mapa biuletynu

Obrady rozpoczęto 2018-11-21 o godz. 11:13:17, a zakończono o godz. 15:01:38 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 20 członków:

 1. Andrzej Gębala
 2. Alicja Szymkowicz
 3. Grzegorz Ptak
 4. Kazimierz Stychno
 5. Bolesław Stychno
 6. Mariusz Migała
 7. Klaudia Pach-Gomulnicka
 8. Daniel Szenawa
 9. Michał Koszut
 10. Teresa Wilk
 11. Jan Chaszczewicz
 12. Bogusław Kanarski
 13. Adam Łabaza
 14. Stanisław Szul
 15. Mieczysław Skupień
 16. Jacek Wanicki
 17. Szymon Biliński
 18. Ryszard Udziela
 19. Paweł Szpak
 20. Lucyna Stadnik


1. Otwarcie sesji (11:13:00)


2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze (11:16:00)


3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych (11:20:00)


4. Stwierdzenie kworum (11:23:00)


5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (11:23:00)

komisja skrutacyjna (11:26:00)

Wyniki imienne:


6. Wybór Przewodniczącego Rady (11:29:00)


7. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady (12:00:00)


8. Wręczenie zaświadczenia nowo wybranemu Burmistrzowi i złożenie przez niego ślubowania (12:22:00)


9. zmiana porządku obrad (12:32:00)

Nastąpiła zmiana quorum (12:40:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 21

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jerzy Wojnarowski

zmiana porządku obrad (12:42:00)

Wyniki imienne:


10. przerwa (12:47:00)


11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Głuchołaz (13:23:00)

wniosek J.Wanicki obniżenie wynagrodzenia Burmistrza o 1100 zł (13:36:00)

Wyniki imienne:

głosowanie projektu uchwały (13:38:00)

Wyniki imienne:


12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie budowy obwodnicy Głuchołaz w ciągu drogi krajowej nr 40 (13:39:00)

głosowanie projektu uchwały (14:04:00)

Wyniki imienne:


13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwał w sprawie poparcia dla działań Burmistrza Głuchołaz (14:04:00)

głosowanie projektu uchwały (14:06:00)

Wyniki imienne:


14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz ustalenia jej składu osobowego (14:07:00)

Gębala Andrzej (14:10:00)

Wyniki imienne:

Koszut Michał (14:10:00)

Wyniki imienne:

Pach-Gomulnicka Klaudia (14:11:00)

Wyniki imienne:

Szul Stanisław (14:11:00)

Wyniki imienne:

Łabaza Adam (14:11:00)

Wyniki imienne:

Wojnarowski Jerzy (14:12:00)

Wyniki imienne:

Biliński Szymon (14:12:00)

Wyniki imienne:

Chaszczewicz Jan (14:13:00)

Wyniki imienne:

Wanicki Jacek (14:13:00)

Wyniki imienne:

Wanicki Jacek (14:13:00)

Wyniki imienne:

głosowanie projektu uchwały (14:16:00)

Wyniki imienne:


15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach oraz ustalenia jej składu osobowego (14:16:00)

głosowanie projektu uchwał (14:35:00)

Wyniki imienne:


16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego (14:35:00)

głosowanie projektu uchwały (14:37:00)

Wyniki imienne:


17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego (14:37:00)

głosowanie projektu uchwały (14:39:00)

Wyniki imienne:


18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego (14:39:00)

głosowanie projektu uchwały (14:40:00)

Wyniki imienne:


19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Głuchołazach, ustalenia jej zakresu działania i składu osobowego (14:41:00)

głosowanie projektu uchwały (14:42:00)

Wyniki imienne:


20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach (14:42:00)

głosowanie projektu uchwały A.Gębala (14:47:00)

Wyniki imienne:


21. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (14:47:00)

głosowanie projektu uchwał Klaudia Pach- Gomulnicka (14:49:00)

Wyniki imienne:


22. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego (14:49:00)

głosowanie projektu uchwały A.Łabaza (14:50:00)

Wyniki imienne:


23. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury (14:51:00)

głosowanie projektu uchwały S.Szul (14:52:00)

Wyniki imienne:


24. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska. (14:52:00)

Wilk Teresa (14:55:00)

Wyniki imienne:

Ryszard Udziela (14:55:00)

Wyniki imienne:

głosowanie projektu uchwały R.Udziela (14:56:00)

Wyniki imienne:


25. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego (14:56:00)

Grzegorz Ptak (14:58:00)

Wyniki imienne:

Bolesław Stychno (14:58:00)

Wyniki imienne:

głosowanie projekt uchwały B.Stychno (15:00:00)

Wyniki imienne:


26. Zakończenie obrad I sesji Rady (15:01:00)


Zakończono sesję (15:01:38)

Wersja XML