Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe:Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Głuchołazy Etap I

                                  

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 30.05.2019r.

 

ZP.271.2.9.2019.JSz

 

 

           

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 „Usługi z zakresu gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność Gminy Głuchołazy Etap I”

 

 

Termin złożenia oferty : 04.06.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

 

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc
 

Załącznik nr 1-3 do IWZ:

DOCZałączniki 1-3 IWZ.doc
 

Załącznik nr 4 do IWZ - Wzór umowy

DOCzałącznik nr 4 - wzór umowy.doc
 

Unieważnienie postępowania:

PDFunieważnienie.pdf
 

 

Wersja XML