Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe: „Dostawa wyposażenia Domu Dziennego „SENIOR+”

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 19.11.2019r.

 

ZP.271.2.17.2019.JSz

 

 

           

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę pod nazwą:

 

 Dostawa wyposażenia Domu Dziennego „SENIOR+”

 

 

 

Termin złożenia oferty : 27.11.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc
 

Załączniki nr 1,3,5 do IWZ:

DOCZałączniki 1,3,5 IWZ.doc
 

Załącznik nr 6 do IWZ - wzór umowy:

DOCzałącznik nr 6 - wzór umowy.doc
 

Zestawienie wyposażenia do wyceny -załącznik nr 2  do IWZ:

ODSzestawienie wyposażenia do wyceny- Zał. nr 2 do IWZ.ods
 

Wymagania w zakresie wyposażenia (opis wyposażenia i ilość) - załącznik nr 4 do IWZ:

DOCWymagania techniczne w zakresie wyposażenia zał. nr.doc
 

rzut parteru:

PDFrzut_parteru.pdf
 

Wyjaśnienia treści IWZ:
 

PDFwyjaśnienia IWZ.pdf
 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie.pdf
 

 

 

Wersja XML