Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Grudzień

PDFStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - ponowne wyłożenie.pdf
PDFGłuchołazy studium prognoza środowisko TEKST wylozenie2.pdf
PDFGłuchołazy studium TEKST wylozenie2.pdf
JPEGGłuchołazy studium prognoza środowisko rysunek - wyłożenie 2.jpeg
JPEGGłuchołazy studium rysunek kierunki - wyłożenie 2.jpeg
JPEGGłuchołazy studium rysunek uwarunkowania - wyłożenie 2.jpeg

Wersja XML