Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i paczek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na okres 3 lat

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:                                                                                     ZP.271.1.1.2020.JSz    

 

 

Głuchołazy , dnia 30.01.2020r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 

NA USŁUGI SPOŁECZNE

                      

Świadczenie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek i paczek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach na okres 3 lat

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne:

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

DOCzał. nr 1 -Formularz oferty.doc
 

Załącznik do Oferty- Formularz asortymentowo- cenowy.

XLSzał. do oferty -Formularz asortymentowo-cenowy.xls
 

Załączniki nr 2-6 - Wzory oświadczeń i dokumentów

DOCzałączniki nr 2-6 Wzory oświadczeń i dokumentów.doc
 

Załącznik nr 7 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

DOCzałącznik nr 7 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.doc
 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

DOCzał. nr 8 wzor- umowa POCZTA.doc
 

Załącznik do umowy nr 6- Wzór książki nadawczej

XLSZał. Nr 6 do umowy - Wzór książki nadawczej.xls
 

Załącznik nr 9- Wzór umowy powierzenia danych osobowych

DOCXZAŁ. NR 9 - wzór- umowa powierzenia danych oso POCZTA.docx
 

Wyjaśnienia i zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami:

PDFwyjasnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu.pdf
 

DOC2019-10-28 Zał. Nr 3-1 załącznik nr 1 do umowy.doc
XLSX2019-12-09 Formularz asortymentowo-cenowy poprawiony.xlsx
 

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu z załącznikiem:

PDFzmiana treści Ogłoszenia.pdf
 

XLSX2020-02-05 Formularz asortymentowo-cenowy 2.xlsx
 

Informacja z otwarcia ofert:

JPEGSCAN_20200207_132757128.jpeg
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór BIP.pdf
 

Informacja o udzieleniu zamówienia:

DOCinformacja o udzieleniu zamówienia.doc
 

Wersja XML