Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną, informuję, iż w dniu wczorajszym Szef Krajowego Biura Wyborczego p. Magdalena Pietrzak podczas telekonferencji z Dyrektorami Delegatur, przekazała informację, iż na chwilę obecną sytuacja epidemiologiczna nie ma wpływu na przebieg przygotowań do wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Uwaga! Wypełnione zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych prosimy przekazywać drogą mailową (zdjęcie lub skan) na adres: brm@glucholazy.pl (formularz zgłoszenia kandydata do OKW dostępny w zakładce "Obwodowe Komisje Wyborcze"

 

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy funkcjonowania urzędu tj. piątek 14:00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

 

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

Wersja XML