Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Ewidencja Zabytków

PDFGlucholazy - zabytki ruchome.pdf
PDFGminna Ewidencja Zabytkow.pdf
PDFGminny Program Opiek nad Zabytkami na lata 2013-2016.pdf
7ZOBIEKTY UJĘTE W EWIDENCJI ZABYTKOW.7z
7ZOBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW.7z
PDFOpinia OWKZ.pdf
 

Wersja XML