Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy

UCHWAŁA NR X/109/11
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Głuchołazy

JPEGrys zmiany Studium gm Glucholazy.jpeg
PDFTREŚĆ STUDIUM 2011.pdf
PDFUCHWAŁA NR X10911.pdf
 

Wersja XML