Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE GMINY GŁUCHOŁAZY

 

Na terenie Gminy Głuchołazy od dnia 1 stycznia 2019 r. kontynuowana jest działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Głuchołaskim Centrum Wolontariatu ul. Kościuszki 33 (tel. kontaktowy 502 341 863). Punkt prowadzony jest przez Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej z siedzibą ul. Mariacka 6-8 48-304 Nysa. W punkcie udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez radców prawnych.

 

Nieodpłatne usługi prawne świadczone są dla mieszkańców Gminy Głuchołazy codziennie, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ( w tym świąt państwowych) cztery godziny dziennie przez pięć dni w tygodniu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

Poniedziałek: od godz. 8:00 do 12:00

Wtorek: od godz. 8:00 do 12:00

Środa: od godz. 8:00 do 12:00

Czwartek: od godz. 8:00 do 12:00

Piątek: od godz.  8:00 do 12:00

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna OBEJMUJE:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pk 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
  3a. nieodpłatną mediację, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

NIE OBEJMUJE SPRAW  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,  nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.)

 

PDFWykaz nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Nyskiego.pdf
 

Wersja XML