Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe” nr ZP.271.1.3.2018.JS

Projekt „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy

szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji (Pozostali wnioskodawcy za wyjątkiem: Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Kluczbork, Gminy Brzeg, Gminy Opole, Gminy Nysa) RPO WO 2014-2020.

 

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, Polska

 Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101

www.glucholazy.pl

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.3.2018.JS     

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579,
z późn. zm. ) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy  pod nazwą:

„Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego
na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe”

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFogłoszenie o zamówieniu - ZP 400.pdf
 

Załączniki:

DOC1. siwz stadion.doc
DOC2. zał. do SIWZ 2-6 i 8 .doc
DOC3. zał 7 wzór umowy stadion.doc
ZIP4. projekt budowlany-stadion.zip
ZIP5. kosztorys zerowy.zip

 

Zmiana  treści SIWZ:

ZIPZmiana SIWZ - 26.01.2018 r.zip

ZIPZmiana SIWZ - 01.02.2018 r.zip
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie - stadion.pdf
 

 

Wersja XML