Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

działka nr 201/4 o pow. 0,1582 ha położona w Głuchołazach

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ
INFORMUJE


Zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do:
1. dzierżawy:
- działka nr 201/4 o pow. 0,1582 ha położona w Głuchołazach,

 


Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (parter, pok. nr 4, tel. (077) 40 92
112). Wykazy zamieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz na stronie
internetowej: bip.glucholazy.pl

Wersja XML