Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZARZĄDZENIE NR 1384-PR.314.2018 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

ZARZĄDZENIE NR 1384-PR.314.2018
BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ


z dnia 29 stycznia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa
Wybickiego w Głuchołazach


Na podstawie art. 63 ust.1,10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach.
§ 2. Ogłoszenie konkursowe na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach, ul. Aleja Jana Pawła II 9, 48-340 Głuchołazy, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Głuchołaz
mgr Edward Szupryczyński

Wersja XML