Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

II - Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jarnołtówek - nr ZP.271.1.8.2018.JS

Zamawiający: Gmina Głuchołazy ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy, tel.: +48 774092100, faks: +48 77 4092101,  www.glucholazy.pl

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.8.2018.JS     

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579, z późn. zm. ) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy  pod nazwą:

„Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Jarnołtówek na działce nr ewid. 350/10 wraz z usunięciem kolizji ze słupem elektrycznym oraz wykonaniem drzwi zewnętrznych
w budynku dz. nr 350/12 w Jarnołtówku”

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu:

PDFOgłoszenie nr 516466.pdf
 

 

Załączniki:

ZIPSIWZ.zip

 

Zmiana i wyjaśnienia do SIWZ:

1. PDFzmiana wyjaśnienia siwz.pdf

 

Informacja - protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf

 

Informacja o unieważnieniu postępowania:

PDFunieważnienie - BIP.pdf
 


 

Wersja XML