Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Komisji Rady Miejskiej

Kadencja na lata 2018-2023

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Głuchołazach


1. Udziela Ryszard - przewodniczący
2. Szul Stanisław - z-ca
3. Biliński Szymon
4. Chaszczewicz Jan
5. Koszut Michał
6. Łabaza Adam
7. Pach-Gomulnicka Klaudia

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głuchołazach

1. Pach-Gomulnicka Klaudia - przewodnicząca
2. Biliński Szymon - z-ca
3. Skupień Mieczysław
4. Stadnik Lucyna
5. Stychno Bolesław
6. Szpak Paweł

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Głuchołazach

1. Łabaza Adam - przewodniczący
2. Kanarski Bogusław - z-ca
3. Koszut Michał
4. Reszka Barbara
5. Skupień Mieczysław
6. Stadnik Lucyna

 

Komisja Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Głuchołazach

1.Szul Stanisław - przewodniczący
2. Szenawa Daniel - z-ca
3. Migała Mariusz
4. Ptak Grzegorz
5. Reszka Barbara
6. Szymkowicz Alicja
7. Wanicki Jacek
8. Wilk Teresa
9. Wojnarowski Jerzy

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady w Głuchołazach

1. Udziela Ryszard - przewodniczący
2. Wilk Teresa - z-ca
3. Chaszczewicz Jan
4. Kanarski Bogusław
5. Wanicki Jacek
6. Wojnarowski Jerzy

 

Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego  Rady Miejskiej w Głuchołazach

1. Stychno Bolesław - przewodniczący
2. Szenawa Daniel - z-ca
3. Ptak Grzegorz
4. Stychno Kazimierz
5. Szpak Paweł
6. Szymkowicz Alicja

 


 

Kadencja na lata 2014-2018

 

Komisja Rewizyjna

1. Gębala Andrzej - przewodniczący
2. Migała Mariusz - z-ca
3. Dorosz Maciej
4. Tokarz Andrzej
5. Stychno Kazimierz
6. Stychno Bolesław
7. Szeląg Wojciech

 

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1. Łabaza Adam - przewodniczący
2. Mariusz Migała - z-ca
3. Juziuk Zbigniew
4. Kubowicz Edward
4. Miksa-Krutak Justyna
5. Pach-Gomulnicka Klaudia
6. Szul Stanisław
7. Tokarz Andrzej
 

Komisja Oświaty i Kultury

1. Wanicki Jacek - przewodniczący
2. Ptak Grzegorz - z-ca
3. Gębala Andrzej
4. Juziuk Zbigniew
5. Klimecki Ireneusz
6. Wojnarowski Jerzy
7. Baran Zdzisław
8. Pach-Gomulnicka Klaudia

 

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Rolnej, Wodnej i Ochrony Środowiska

1. Udziela Ryszard - przewodniczący
2. Szeląg Wojciech - z-ca
3. Szul Stanisław
4. Dorosz Maciej
5. Kubowicz Edward
6. Stychno Kazimierz
7. Frankiewicz Andrzej
8. Wanicki Jacek

 

Komisja Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Ptak Grzegorz - przewodniczący
2. Udziela Ryszard - z-ca
3. Stychno Bolesław
4. Pleszczak Szymon
5. Miksa-Krutak Justyna
6. Klimecki Ireneusz
7. Wojnarowski Jerzy
8. Baran Zdzisław
9. Łabaza Adam
 


 

Kadencja na lata 2010-2014

I KOMISJA REWIZYJNA

1. Roman Żurakowski- Przewodniczący Komisji

2.Michał Koszut

3. Adam Łabaza

4.Zbigniew Fornalik

5.Kamil Bortniczuk

6.Andrzej Gębala

7.Kazimierz Walczak

 

II KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

1. Wilhelm Zielonka- Przewodniczący Komisji

2.Piotr Kędroń

3.Jolanta Gawlik

4.Adam Łabaza

5.Zbigniew Fornalik

6.Kazimierz Walczak

7.Michał Koszut

8.Artur Kamiński

9.Tadeusz Płatosz

 

III KOMISJA OŚWIATY I KULTURY

1.Tadeusz Wojdyła- Przewodniczący Komisji

2.Piotr Kędroń

3. Mieczysław Skupień

4.Ireneusz Klimecki

5.Stanisław Szul

6.Wilhelm Zielonka

7.Jan Dolny

8.Mariusz Migała

9.Roman Żurakowski

 

IV KOMISJA  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ROLNEJ,WODNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1.Stanisław Szul- Przewodniczący Komisji

2. Bogusław Kanarski

3.Tadeusz Płatosz

4.Ryszard Udziela

5.Mieczysław Skupień

6.Kazimierz Stychno

7.Tadeusz Wojdyła

8.Jan Dolny

V KOMISJA TURYSTYKI, SPORTU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

1. Andrzej Gębala- Przewodniczący Komisji

2. Artur Kamiński

3. Bogusław Kanarski

4.Ryszard Udziela

5.Ireneusz Klimecki

6.Kazimierz Stychno

7. Kamil Bortniczuk

 

 

Komisje Rady Miejskiej w Głuchołazach

 

B. Kadencja lata 2006-2010

 

I. Komisja Rewizyjna

1. Żurakowski Roman – Przewodniczący Komisji
2. Bajor Marian
3. Bortniczuk Kamil
4. Migała Mariusz
5. Sowa Jarosław
6. Stychno Bolesław
7. Wojdyła Tadeusz
 

II. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

1. Zielonka Wilhelm - Przewodniczący Komisji
2. Bajor Marian
3. Bortniczuk Kamil
4. Baran Grażyna
5. Gawlik Jolanta
6. Łacna Magda
7. Mazur Józef
8. Rajtakowski Bogumił

 

III. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Łacna Magda – Przewodnicząca Komisji
2. Baran Grażyna
3. Dolny Jan
4. Kanarski Bogusław
5. Łuczków Józef
6. Mazur Józef
7. Michaliszyn Stefania
8. Miga?a Mariusz
9. Płatosz Tadeusz
10. Gębala Andrzej
11. Rajtakowski Bogumił
12. Sowa Jarosław
13. Stychno Bolesław
14. Zielonka Wilhelm
15. Żurakowski Roman
 

IV. Komisja Gospodarki Rolnej, Wodnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

1. Wojdyła Tadeusz – Przewodniczący Komisji
2. Pachota Jan
3. Dolny Jan
4. Gawlik Jolanta
5. Kanarski Bogusław
6. Łuczków Józef
7. Michaliszyn Stefania
8. Płatosz Tadeusz
9. Gębala Andrzej

________________________________________________________

C. Kadencja lata 2002-2006

I. Komisja Rewizyjna 1)

 

 

 

 II. Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego 1)

 

 

 

 III. Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego 1)

 

 

 

 IV. Komisja Gospodarki Rolnej, Wodnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej 1)

 

 

 

 

 V. Komisja Statutowa – doraźna 2)

 

 

 

 1) Komisje powołane uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr II/5/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej (z późn. zm.),

2) Komisja powołana uchwałą Rady Miejskiej w Głuchołazach nr II/7/02 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie powołania doraźnej komisji

 

 

 1. Fornalik Zbigniew
 2. Szul Stanisław
 3. Świetlikowska Janina
 4. Wałczyk Józef
 5. Wojdy?a Tadeusz
 6. Żurakowski Roman

 

 1. Szul Stanisław – przewodniczący
 2. Bajor Marian
 3. Chaszczewicz Jan
 4. Dyba Stanisław
 5. Dolny Jan
 6. Łuczków Józef
 7. Matuszek Józef
 8. Płatosz Tadeusz

 

 1. Wojdyła Tadeusz – przewodniczący
 2. Dyba Stanisław
 3. Łuczków Józef
 4. Płatosz Tadeusz
 5. Pudelko Urszula
 6. Szymkowicz Marek
 7. Świetlikowska Janina
 8. Witos Mieczysław
 9. Zapiór Janusz
 10. Żurakowski Roman
 11. Zielonka Wilhelm

 

 1. Świetlikowska Janina – przewodnicząca
 2. Bajor Marian
 3. Chaszczewicz Jan
 4. Gunia Grzegorz
 5. Fornalik Zbigniew
 6. Koszut Michał
 7. Pudelko Urszula
 8. Matuszek Józef
 9. Wałczyk Józef
 10. Zielonka Wilhelm

 

 1. Gunia Grzegorz – przewodniczący
 2. Koszut Michał
 3. Fornalik Zbigniew
 4. Szul Stanisław
 5. Wałczyk Józef
 6. Witos Mieczysław
 7. Wojdy?a Tadeusz
Wersja XML