Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do usuwania azbestu - nabór wniosków

W związku z realizacją PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  Z TERENU GMINY GŁUCHOŁAZY  NA LATA 2014- 2032”,

Burmistrz Głuchołaz ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2018 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy.

Nabór wniosków będzie trwał od 5 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.

W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 15, pok.5, (parter) komplet dokumentacji.
Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 15, pok. 5 (parter) oraz ze strony internetowej  www.glucholazy.pl

Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Głuchołazy otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wysokość dofinansowania ze strony Funduszu może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 700zł za 1 Mg(tonę) unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.


Szczegółową informację można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

pok.5 (parter) w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4092130, (77) 4092132

 

PDFOSWIADCZENIE - PRAWO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA - druk B-3.pdf
DOCwniosek_o_dofinansowanie 2019.doc
DOCzalacznik-nr-2-do-wniosku.doc
DOCzalacznik-nr-3-do-wniosku.doc
PDFZGŁOSZENIE BUDOWY_ROBÓT BUDOWLANYCH.pdf

Wersja XML