Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Telefony

Wykaz telefonów Urzędu Miejskiego w Głuchołazach:

 

Nazwa Wydziału

Numer zewnętrzny

Sekretariat                                        

Telefon                                              

Fax

 

77 - 40 92 100

77 - 40 92 101

Burmistrz Głuchołaz

Zastępca Burmistrza

Sekretarz

77 - 40 92 100

77 - 40 92 100

77 - 40 92 100

Straż Miejska

Komendant

77 - 40 92 105

77 - 40 92 106

Wydział Inwestycji i Eksploatacji

Naczelnik

Pracownicy

 

77 - 40 92 109

77 - 40 92 110-114

Wydział Promocji i Turystyki

Naczelnik

Pracownicy

 

77 - 40 92 118

77 - 40 92 119

Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości i Zamówień

Publicznych

Naczelnik

Pracownicy

 

77 - 40 92 124

77 -40 92 125-26

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Naczelnik

Pracownicy

 

77 - 40 92 130

77 - 40 92 131

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Naczelnik

Pracownicy

 

77 - 40 92 134

77 - 40 92 136-37

Kadry

77 - 40 92 135

Zespół Radców Prawnych

77 - 40 92 138

Inspektorat Zarządzania Kryzysowego,

Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

77 - 40 92 142

Wydział Oświaty

77 - 43 91 824

Urząd Stanu Cywilnego

telefon

e-mail

 

77 - 40 92 146

usc@glucholazy.pl

Biuro Rady Miejskiej

Kierownik

Pracownicy

 

77 - 40 92 150

77 - 40 92 151

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik

Dowody Osobiste

Meldunki

 

77 - 40 92 155 

77 - 40 92 156

77 - 40 92 156

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik

Z-ca Skarbnika

Kasa

Księgowość Podatkowa

Księgowość Podatkowa - odpady komunalne

Referat Podatków i Opłat

Wymiar Podatków i Opłat

Płace

Księgowość

Referat ds. Obsługi Finansowej Placówek

Oświatowo-Wychowawczych

77 - 40 92 162 

77 - 40 92 163

77 - 40 92 164

77 - 40 92 161

77 - 40 92 140

77 - 40 92 157

77 - 40 92 165-166

77 - 40 92 167

77 - 40 92 168

77 - 43 91 732

Centrum Informacji Turystycznej

77 - 43 94 360

77 - 43 91 453

 

 

 

 

Wersja XML