Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Głuchołazy nr ZP.271.1.17.2018.JS


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.17.2018.JS  

 

 

 

Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

 

na zadanie pn.:

 Utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Głuchołazy

 

Ogłoszenie w BZP w dniu 16.04.2018 r.:

DOCOgłoszenie BZP nr 545717.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

ZIPSIWZ 2018.zip

 

Zmiana treści SIWZ w dniu 18.04.2018 r.:

ZIPzmiana siwz.zip

 

Zmiana treści SIWZ w dniu 24.04.2018 r.:

PDFzmiana treści siwz II.pdf

 

Informacja - protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwacia.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór - BIP.pdf
 


 

 

 

Wersja XML