Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony: "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 312, 316/1, 316/2) w Sławniowicach - etap I" nr ZP.271.1.22.2018.JS

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.1.22.2018.JS   

 

Przetarg nieograniczony

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych,

 Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.

na zadanie pn.:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (dz. nr 312, 316/1, 316/2) w Sławniowicach  - etap I


 

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP:

DOCOgłoszenie o zamówieniu.doc
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

ZIPSIWZ.zip

 

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZIPzmiana SIWZ.zip

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.05.2018 r.:

DOCOgłoszenie nr 500117724 zm 25.05.18r.doc

 

Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ 25.05.2018 r.:

ZIPZmiana i wyjaśnienia SIWZ 25.05.2018 r.zip

 

Informacja - protokół z otwarcia ofert:

PDFprotokół z otwarcia ofert.pdf

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFwybór.pdf
 


 


 


 

 

 

Wersja XML