Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o zakończeniu postępowania ZP.271.1.35.2018.JSz

 

ZP.271.1.35.2018.JSz                                                                  

                                                                                                                                          Głuchołazy, dnia 01.10.2018r.

    

 

Informacja o zakończeniu

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie z wolnej ręki

 

Działając w imieniu  Zamawiającego Gminy Głuchołazy, Burmistrz Głuchołaz, informuje, że Zamawiający zakończył postępowanie o udzielenie zamówienia  w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych  pod nazwą:

Budowa ul. Zapolskiej w Głuchołazach realizowane w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach

 

 

Informacja o zakończeniu postępowania

PDFinformacja.pdf
 

 

Wersja XML