Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetargi - Nieruchomości - Styczeń 2019

PDFI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Głuchołazach przy ul. Kościuszki 52.pdf
PDFI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Głuchołazach przy ul. M.C.skłodowskiej 1a.pdf
PDFI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 87/2 o pow. 0,1900 ha, położonej w Wilamowicach Nyskich , objętej KW OP1P/00059258/7.pdf
PDFI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 222/11 o pow. 0,5710 ha, położonej w Podlesiu , objętej KW OP1P/00061362/6.pdf
PDFI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 86 przy ul. Tylna 11 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.pdf

Wersja XML