Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Styczeń

PDFBudowa linii kablowej podziemnej 15 kV, planowanej do realizacji w miejscowości Jarnołtówek, działki nr ewid. 538-4, 230-62.pdf


PDFW sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie linii kablowej 4 kV w celu zasilania obiektu w m. Głuchołazy.pdf


PDFBudowie przyłącza kablowego 0,4 kV w celu zasilania obiektu w m. Głuchołazy, ul Powstańców Śląskich, dz. nr 1542, planowanej do realizacji w miejscowości Głuchołazy na działce nr ewid. nr 1553..pdf


PDFRozbudowie linii kablowej 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego wraz ze złączami kablowymi, w miejscowości Konradów na działkach nr ewid. 496, 497, 285-7, 528, 285-5, 285-4.pdf


PDFBudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla obsługi działek zlokalizowanych wzdłuż działek nr ewid. 314-8 i 316-8 oraz dla obsługi działki nr ewid. 317.pdf


PDFRozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego, planowanego na dz. nr 946/8, planowanej do realizacji w miejscowości Bodzanów , na działce nr ewid.: 946/44.pdf

Wersja XML