Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Styczeń

PDFBudowie węzła sieciowego 15,0 0,4 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową, celem zasilania budynków mieszkalnych o nr 77, 78, 79, 81, planowanej do realizacji w miejscowości Podlesie.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogi wojewódzkiej nr 411 oraz budowy fragmentu sieci elektrycznej w pasie drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Polski Świętów.pdf
PDFObwieszczenie Burmistrza w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu NYS7006_C.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji p.n. rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk.pdf
 

Wersja XML