Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania komisji Rady Miejskiej za 2018

PDFSprawozdanie z działalności komisji oświaty za 2018.pdf
PDFSprawozdanie z działalności komisji sportu za 2018.pdf
PDFSprawozdanie z działalności komisji rolnej za 2018.pdf
PDFSprawozdanie z działalności komisji budżetowej za 2018 r.pdf
PDFSprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2018 rok.pdf
PDFSprawozdanie z działalności komisji skarg, wniosków i petycji 19.12.2018 do 11.03.2019.pdf
 

Wersja XML