Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów dotyczące otwartych konkursów ofert i tzw. „małych grantów”.

Od 1 marca 2019r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów dotyczące otwartych konkursów ofert oraz  tzw. „małych grantów” wprowadzone niżej wymienionymi przepisami:

1) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego  ( Dz. U. z 2018r. poz. 2055),

2) Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (  Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

Powyższe rozporządzenia określają:

1. DOCXoferta_realizacji_zadania_publicznego_-_dot. konkursu ofert ( zał. nr 1.).docx

2. DOCXsprawozdanie_z_realizacji_zadania_publicznego_- dotyczące konkursu ofert ( zał. nr 2.).docx

3. DOCXumowa_o_realizacje_zadania_publicznego__-_dot. tzw. małych grantów i konkursu ofert ( zał. nr 3.).docx

4. DOCXuproszczona_oferta_realizacji_zadania_publicznego_- dot. tzw. małych grantów ( zał. nr 4.).docx

5. DOCXuproszczone_sprawozdanie_z_realizacji_zadania_publicznego_- dot. małych grantów ( zał nr 5).docx

Wersja XML

Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
tel. 77 40 92 100
fax 77 40 92 101
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 379274
w tym miesiącu: 6534
dzisiaj: 62

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1