Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe: Przebudowa przejścia kolejowego przez tory kategorii E

                                  

Zamawiający:

Gmina Głuchołazy

48-340 Głuchołazy

ul. Rynek 15

Głuchołazy, dnia 17.04.2019r.

 

ZP.271.2.6.2019.JSz

 

        

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych pod nazwą:

 „Przebudowa przejścia kolejowego przez tory kategorii E”

 

 

Termin złożenia oferty : 29.04.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Głuchołazach ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy pok. Nr 11 – Sekretariat.

 

Istotne Warunki Zamówienia dotyczące przedmiotowego postępowania stanowią załącznik do Zapytania ofertowego.

 

Uwaga !

Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

 

Istotne Warunki Zamówienia:

DOCiwz.doc
 

Załączniki nr 1-4 do IWZ:

DOCZałączniki 1-4 IWZ.doc
 

Załącznik  nr 5 do IWZ- Wzór umowy:

DOCZałącznik 5 IWZ - wzór umowy.doc
 

Dokumentacja techniczna:

PDFdecyzja -ciąg transgraniczny.pdf
PDFOpis przejścia kolejowego.pdf
PDFpłyty typu Mirosław Ujski.pdf
PDFpodkład strunobetonowy PS-94.pdf
PDFprzekrój V-V.pdf
PDFWidok ogólny przejzdu kolejowego#.pdf
 

Unieważnienie postępowania:

PDFunieważnienie.pdf
 

 

 

 

Wersja XML